Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

 1. Aspecte generale

Pro Beauty Online S.R.L. cu sediul social în Salonta, Str. Republicii, nr. 81, ap. 2, Jud. Bihor, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1609/2010, având codul unic de înregistrare fiscală RO27820886 (denumită în continuare ”ProBeauty” sau ”Noi”) suntem o societate care activăm pe piața de retail oferind o gamă variată de produse profesionale, respectiv parfumuri, cosmetice, produse de îngrijire a pielii, echipamente și alte consumabile. Produsele promovate și oferite spre vânzare de ProBeauty vor fi denumite pe parcursul acestor Termeni și Condiții „Produsele”.

Produsele noastre sunt vândute prin intermediul paginii de internet https://probeauty.ro/ și subdomeniile acesteia („Website-ul”), precum și prin intermediul magazinelor sub marca ProBeauty („Magazinele ProBeauty”).

Acest set de termeni și condiții (”Termeni și Condiții” sau ”T&C”) stabileste:

 1. condițiile în care un Utilizator poate să acceseze și să utilizeze Website-ul; precum și
 2. condițiile contractuale ce guvernează relația dintre ProBeauty și Clienții săi care achiziționează Produse prin intermediul Website-ului sau in cadrul unei comenzi efectuate telefonic.
 3. Definiții

Pentru scopul acestui T&C, cu excepția termenilor definiți în altă secțiune, termenii definiți mai jos vor avea următorul înțeles:

Cont

mediul digital personal al Clientului în cadrul Website-ului, la care Clientul are acces prin utilizarea metodelor de autentificare disponibile și a datelor de autentificare furnizate;

Conținut

·     toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia;

·     conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților de către ProBeauty prin mijloace electronice si / sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

·     orice informație comunicată Utilizatorului sau Clientului prin orice mijloc de către un angajat al ProBeauty;

·     informații legate de Produsele și / sau tarifele practicate de ProBeauty într-o anumită perioadă;

·     date referitoare la ProBeauty și/sau Website, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Client

orice Utilizator care efectuează o Comandă prin intermediul Website-ului sau telefonic;

Utilizator

·     orice persoana fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină,

·     orice reprezentant al unei persoane juridice și/sau PFA, înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România;

Comandă

un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între ProBeauty și Utilizator prin care Utilizatorul transmite ProBeauty, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Produse prezentate prin intermediul Website-ului;

Comandă telefonică

solicitarea efectuată telefonic de Client, prin parcurgerea etapelor necesare, cu scopul de a achiziționa Produse, în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții, de către ProBeauty.

Contract la Distanță

conform legii, reprezintă contractul încheiat între ProBeauty și Client fără prezența fizică simultană a celor doua părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, și care este supus unor cerințe de informare ale Clientului de către ProBeauty, înainte de producerea efectelor contractului încheiat;

Tranzacție

încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Produs de către ProBeauty, Clientului, inclusiv prin utilizarea serviciilor procesatorului de plăți agreat de către ProBeauty, indiferent de modalitatea de livrare.

 

 1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor și Reguli privind vânzarea

Prin accesarea și utilizarea Website-ului sau prin orice alt fel de accesare a Conținutului , Utilizatorul ia cunoștință de și acceptă T&C, precum și celelalte politici relevante pentru Website. Pentru folosirea în bune condiții a Website-ului, Utilizatorul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta T&C, precum și orice alte politici relevante ale Website-ului, așa cum acestea sunt afișate pe Website sau așa cum vor fi notificate Utilizatorului la un anumit moment. .

Posibilitatea de a plasa o Comandă este disponibilă doar Utilizatorilor cu reședința în România și care indică în mod expres către ProBeauty o adresă de livrare de pe teritoriul României.

PRIN BIFAREA CĂSUȚEI ”ACCEPT TERMENII ȘI CONDIȚIILE” UTILIZATORUL ÎȘI DĂ ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SĂ RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII, PRECUM ȘI ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE LA MOMENTUL UNEI COMENZI.

TOTODATĂ, PRIN PLASAREA UNEI COMENZI PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI SAU PRIN CONTACTARE TELEFONICĂ, UTILIZATORUL ESTE DE ACORD CĂ ACEASTA IMPLICĂ O OBLIGATIE DIRECTĂ DE A PLATI PROBEAUTY CONTRAVALOAREA PRODUSELOR COMANDATE, PRECUM ȘI A EVENTUALELOR TAXE SUPLIMENTARE, ASTFEL CUM ACESTEA AU FOST INDICATE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREVDERILE ACESTOR TERMENII ȘI CONDIȚII, DUPĂ CAZ PREVEDERILE ACTUALIZATE ALE ACESTORA VĂ RUGĂM SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA WEBSITE-ULUI PROBEAUTY.RO SI SA NU MAI ACCESEZI ACEST SITE.

DE ASEMENEA, PUTEȚI SĂ ADRESAȚI O CERERE DE DEZACTIVARE A CONTULUI ȘI, IMPLICIT, A CALITĂȚII DE CLIENT LA ADRESA [email protected]

Dezactivarea Contului ca urmare a unei solicitări din partea Clientului nu va aduce atingere drepturilor și obligațiilor născute între părți până la data încetării calității de Client, inclusiv în contextul Comenzilor de Produse lansate de un Client prin intermediul Website-ului.

Revocarea consimțământului și ștergerea Contului  are ca efect inclusiv ștergerea datelor cu caracter personal asociate acestuia, cu excepția datelor cu caracter personal a căror prelucrare este necesară și ulterior ștergerii Contului (pentru detalii, a se vedea Politica de Confidențialitate).

 1. Modificarea Termenilor și Condițiilor

ProBeauty își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment T&C, precum și orice alte politici relevante de pe Website. Continuarea folosirii Website-ului în orice fel, inclusiv prin plasarea de Comenzi de Produse, ulterior modificării T&C reprezintă acceptul Clientului cu privire la modificările efectuate. Termenii și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei Comenzi/Tranzacții efectuate începând cu ziua modificării acestora.

Ultima actualizare a acestor Termenii și Condiții a fost efectuată în data de [__15 Mai 2023_________].

 1. Dreptul de proprietate intelectuală

Conținutul este proprietatea exclusivă a ProBeauty și, după caz, a colaboratorilor săi acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare) .

Utilizatorului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, reproducerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de ProBeauty, includerea oricărui Conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care indică dreptul de autor al ProBeauty asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, fără acordul expres, prealabil și în scris al ProBeauty.

Orice Conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc se află sub incidența acestor Termeni și Condiții, fără nici o garanție implicită sau expresă formulată de ProBeauty cu privire la acel Conținut.

Utilizatorul sau Clientul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținutul doar pentru scopuri personale și lipsita de intenție comercială. Cu exceptia celor spuse mai sus, Continutul nu poate fi reprodus, modificat si exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatari.

Niciun Conținut transmis către un Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea ProBeauty și/sau a angajaților acesteia care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul Conținut.

Conținutul poate fi modificat oricând de către ProBeauty, imaginile, design-ul, textul, grafica, logourile, conținutul multimedia, precum și alte aspecte legate de Website-ul și, respectiv, de Conținut având caracter de sugestie de prezentare.

Orice utilizare a Continutului in alte scopuri, decat cele permise expres de aceste T&C, este interzisa. Cererile de utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres de aceste T&C pot fi trimise la adresa de email: [email protected].

Încălcarea prezentei secțiuni conferă dreptul ProBeauty de a întreprinde acțiunile și măsurile legale inclusiv solicitarea de daune reparatorii care se impun împotriva utilizării nepermise a Conținutului, in vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse nouă.

 • Comanda Reguli generale

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii prin intermediul Website-ului ii este permis oricărui Utilizator, indiferent dacă acesta a optat pentru crearea unui Cont, care urmează procesul unei Comenzi Online sau Comenzi telefonice (astfel cum acestea sunt indicate mai jos) și acceptă prevederile Termenilor și Condițiilor.

Un Utilizator poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Utilizatori.

ProBeauty își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul Utilizatorului sau Clientului în vederea efectuării unei Comenzii, precum și la unele din modalitățile de plata acceptate, respectiv de a șterge sau restricționa Contul, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității pe Website, accesul în vederea efectuării unei Comenzii și existența Contului ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel ProBeauty sau alți Utilizatori/Clienți.

De asemenea, ProBeauty își rezerva dreptul la libera sa alegere, fara orice alta notificare sau formalitate si fara ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, sa suspende sau sa inceteze accesul la Cont, Website și sau Conținut în situația în care constată neregularități și / sau încălcări de orice fel ale prevederilor din prezentul capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea in orice fel a activității noastre.

 • Caracteristicile Produselor oferite spre vânzare pe Website

ProBeauty poate publica pe Website informații despre Produsele și/sau promoțiile practicate de către aceasta sau de către oricare alt terț cu care ProBeauty a încheiat contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

Produsele oferite spre vânzare sunt însoțite de o descriere a acestora, permițând Utilizatorului să ia cunoștință de informațiile esențiale cu privire la caracteristicile Produselor înainte de a finaliza o Comandă.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Website (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea ProBeauty, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Imaginile Produselor sunt cu caracter informativ, fapt pentru care pot exista diferențe față de Produsul final. De asemenea, este posibil ca specificațiile Produselor să fie modificate de parteneri sau producători, fără preaviz sau pot apărea erori de operare.

Informațiile despre Produs afișate pe Website au doar scop informativ și nu sunt destinate să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii

În descrierea Produselor, ProBeauty își rezervă dreptul de a utiliza si alte produse (accesorii etc.) care pot să nu fie incluse în costurile Produselor descrise/prezentate.

 • Disponibilitatea Produselor și valabilitatea ofertelor

Ofertele de Produse și prețurile afișate pe Website sunt valabile atâta timp cât sunt vizibile pe Website și în limita stocului disponibil. Ofertele disponibile pe Website pot fi diferite de ofertele regăsite în Magazinele ProBeauty.

În cazul în care prețul Produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost afișate în mod eronat pe Website, ne rezervăm dreptul de a anula livrarea respectivului Produs și de a anunța Clientul în cel mai scurt timp posibil despre această situație, această situație neatrăgând după sine nicio obligație contractuală a ProBeauty.

Produsele și ofertele valabile vor fi semnalizate pe Website prin prezența butonului „Adăugați în coș”, în dreptul acestora. Simplul fapt de a adăuga în coș Produse nu reprezintă validarea automată a comenzii si rezervarea Produselor, existând posibilitatea ca între momentul adăugării Produsului în cos, și momentul validării Comenzii de către Utilizator, Produsul/Produsele să devină indisponibile, prețul acestora să sufere modificări ProBeauty nefiind răspunzătoare pentru aceasta.

În cazul în care ulterior adăugării în coș a unui Produs, acesta devine indisponibil, Utilizatorul va fi informat în mod corespunzător.

 • Comanda Online

Utilizatorul poate înregistra Comenzi de Produse prin intermediul Website-ului prin adăugarea Produsului/Produselor dorite în coșul de cumpărături, prin urmărirea instrucțiunilor și pașilor afișați pe Website, urmând a valida Comanda efectuând plata prin una din modalitățile de plată indicate expres. De asemenea, o Comandă poate fi înregistrată și prin intermediul chat-ului disponibil pe Website, prin urmărirea instrucțiunilor și pașilor comunicați de către operatorul ProBeauty. Pentru comanda prin chat, termenii indicați în secțiunea 5.5. ”Comandă telefonică” se vor aplica în mod corespunzător.

Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături în lipsa validării Comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a acestuia. Înainte de validarea Comenzii Utilizatorului i sa va pune la dispozitie un sumar al informatiilor legate de Comandă (număr de Produse comandate, valoarea Produselor, costul de transport, detaliile de facturare, modalitatea de livrare și adresa de livrare selectată).

Totodată procesarea si expedierea Comenzilor plasate se realizează în limita stocului disponibil și după confirmarea Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea comenzii, Clientul ia la cunoștință că ProBeauty îl poate contacta, prin orice mijloc disponibil prevăzut în cadrul prezentelor T&C, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului. ProBeauty poate solicita informații suplimentare despre Comanda, inclusiv dar fără limitare cu privire la adresa de livrare, in cazul in care informatiile furnizate de Client nu sunt suficiente pentru onorarea Comenzii. In acest caz Comanda va fi validata și Contractul la Distanță va fi considerat incheiat doar la data primirii noilor informatii solicitate.

ProBeauty poate denunța unilateral Comanda efectuata de către Client, în urma unei notificări, transmisă prin orice mijloc de comunicare, inclusiv telefonic,adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul de plății online;
 2. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de ProBeauty, în cazul plății online;
 3. datele furnizate de către Client, pe Website sunt incomplete sau incorecte;
 4. activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel ProBeauty și/sau partenerii acestuia;
 5. realizarea a mai mult de două încercări de livrare consecutive eșuate pentru aceeași comandă.

Clientul poate renunța la o Comanda efectuată, în condițiile prevăzute în cadrul art. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 2014 privind drepturile consumatorilor din cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea si completarea unor acte normative.

În cazul în care Clientul renunță în cadrul termenului legal de retragere din Contractul la Distanță, la o Comanda efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a virat sumele achitate în contul ProBeauty, suma aceasta va fi returnată de către ProBeauty nu mai târziu de 14 zile de la data la care aceasta din urma a luat la cunoștință de exercitarea dreptului de retragere, folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o alta modalitate de plată, indicată expres în scris de către acesta. Ca urmare a unei retrageri din Contractul la Distanta încheiat, nu vor cădea în sarcina Clientului plata de comisioane in urma rambursării, acestea fiind integral suportate de către ProBeauty.

In cazul în care un Produs comandat de către Client, efectuând in prealabil o plată cu card bancar nu poate fi livrat de către ProBeauty, aceasta din urma va informa Clientul asupra acestui fapt și va returna în contul acestuia contravaloarea Produselor, în termen de maxim 7 zile, calculat de la data la care ProBeauty a luat la cunoștința de acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de retragere din Contractul la Distanță ca urmare a acestui fapt.

Clientul are dreptul de a anula sau modifica conținutul unei Comenzi achitate cu cardul, în termen de maxim 24 de ore de la plasarea acesteia. În acest sens, Clientul va transmite în scris ProBeauty solicitarea de anulare sau modificare a Comenzii la adresa [email protected]

În cazul in care Clientul a operat o modificare a Comenzii, iar contravaloarea noii sale Comenzi este mai mică decât contravaloarea Produselor comandate inițial, ProBeauty va returna în contul Clientului suma reprezentând diferența dintre contravaloarea Comenzii inițiale si a noii Comenzi, în maxim 14 zile de la data la care ProBeauty a luat la cunoștință de acest fapt.

O Comandă anulată nu mai poate fi reactivată, fiind necesara plasarea unei noi Comenzi pe Website.

Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a Comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul Website-ului. Cu toate acestea, în cazul în care Clientul alege să plăteasca in numerar valoarea totala a Comenzii, respectiva valoare a Comenzii nu va putea depasi plafoanele prevazute in Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată sau in orice alt act normativ aplicabil care reglementeaza astfel de plafoane.

Istoricul Comenzilor efectuate de către Utilizatorii, posesori ai unui Cont, va putea fi consultat în orice moment pe Website în rubrica ”Contul meu”

 • Comanda telefonică

Utilizatorul poate efectua Comenzi telefonicepentru Produse,apelând +40 772 044 605

zilnic, între orele 09:00 – 17:00, și efectuând următoarele etape:

 1. ProBeauty va prelua Comanda telefonică a Utilizatorului pentru Produse;
 2. Pentru preluarea Comenzii, operatorul ProBeauty va solicita Utilizatorului informații despre nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresa de livrare, precum și detalii privind Produsele dorite;
 3. După plasarea Comenzii telefonice, Utilizatorul va primi un e-mail (la adresa de e-mail furnizată) cu link-ul de plată, conform pct. 5 de mai jos, incluzând detaliile Produselor comandate, costul total al Comenzii telefonice, incluzând costurile de livrare și costurile de colectare/ambalare, precum și un număr de identificare a Comenzii telefonice;
 4. Utilizatorul va confirma ProBeauty prin: (a) telefon sau (b) e-mail, următoarele: (i) Comanda telefonică înregistrată corespunde discuției telefonice și

(ii) acordul privind plata costului total al Comenzii telefonice;

 1. ProBeauty va trimite Utilizatorului pe e-mail un link de plată pentru Comanda telefonică agreată, menționând obligativitatea respectării termenului de plată indicat la pct. 7 mai jos;
 2. Plata Comenzilor telefonice se efectuează ramburs, transfer bancar in urma solicitarii unei proforme sau cu cardul, în RON, accesând link-ul de plată primit pe e-mail:
 3. Utilizatorul va accesa și va efectua plata în termen de maximum 30 de minute de la expedierea link-ului de plată menționat mai sus, altfel Comanda telefonică va fi anulată;
 4. ProBeauty va procesa Comanda telefonică imediat după confirmarea plății și va trimite Utilizatorului un e-mail de confirmare a Comenzii telefonice, incluzând informații privind sumarul Comenzii, costul total al Comenzii, calendarul estimativ de livrare/colectare, și se vor anexa un exemplar al acestor T&C. Contractul la Distanță se consideră valabil încheiat la momentul confirmării de către ProBeauty prin transmiterea e-mailului conform acestui articol.

Produsele pot fi comandate telefonic cu aplicarea în mod corespunzător a celorlalte prevederi ale acestor T&C.

 • Contract si Finalizare

ProBeauty va include in coletul expediat către Client, în funcție de tipicul fiecărui Produs, toate documentele necesare care sa ateste achiziția Produselor de către Client. Suplimentar, ProBeauty poate include in colet materiale publicitare pentru a-si promova propriile produse sau campanii (sau ale unor terți parteneri) precum si cadouri destinate fidelizării Clienților.

ProBeauty va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare in care se afla Comanda sa.

Sub condiția efectuării plății contravalorii Comenzii, proprietatea asupra Produselor va fi transferată în momentul semnării de către Client a documentelor care atestă livrarea Produselor, prin orice modalități practicate de către livrator, iar Contractul la Distanță se consideră executat între părți, Comanda fiind onorată.

 1. Prețuri, modalități de plată și facturare

Preturile Produselor prezentate pe Website sunt exprimate în RON si au toate taxele incluse, excluzand costul de livrare sau alte costuri aplicate de catre livrator, inclusv taxa de procesare a numerarului in cazul comenzilor cu plata cash la livrare, dupa caz. Pentru claritate, Preturile includ TVA, iar orice modificari legale survenite cu privire la cuantumul acestei taxe se vor reflecta în prețul Produselor în momentul intrării în vigoare a actului normativ referitor la TVA.

Reducerile de prețuri vor fi evidențiate pe Website, prin tăierea cu o linie a ultimului preț la care Produsul a fost comercializat, și afișarea în dreptul Produsului a discount-ului aplicat și a noului preț pentru Produsul respectiv. Aceste tarife au caracter pur informativ și nu au valoare juridică.

Preturile si reducerile de preț vor fi afișate în moneda RON. Moneda de referința pentru calculul, plata si facturarea Produselor comandate, va fi moneda locala lei (RON). Pentru evitarea oricărui dubiu, in cazul plăților online, Clientul este unicul responsabil pentru costurile suplimentare suportate de acesta, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

Pretul final platit de catre Client este format din pretul de achizitie al Produsului la care se adauga costul de livrare si taxa de procesare numerar in cazul comenzilor cu plata cash la livrare, dupa caz.

Plata Comenzilor efectuate pe Website se poate realiza în următoarele modalități:

 • Plata ramburs (în numerar), la livrare, caz in care se percepe o taxa suplimentare de 5 lei pentru procesarea numerarului de catre curier
 • Plata cu ordin de plată (transfer bancar);
 • Plată online prin card bancar.

ProBeauty folosește pentru tranzacțiile online serviciile Raiffeisen Bank/Plationline.ro.          Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro). Plata se bazeaza pe un sistem securizat de procesare a tranzactiilor online care ofera confidențialitate, siguranța si simplitate in achizitia produselor si serviciilor prin Internet. Procesarea datelor de card se face in mod exclusiv prin intermediul bancii/procesatorului de plăți. ProBeauty nu solicita si nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră. Important de stiut! - Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision!"

Facturarea Produselor achiziționate se face exclusiv in RON. In cazul in care plata se efectuează prin card bancar, ProBeauty va debita contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea produselor comandate, ulterior transmiterii către acesta din urma a confirmării Comenzii.

Factura fiscala va fi trimisa prin e-mail la adresa de e-mail specificata in comanda dumneavoastra in ziua expedierii coletului. In cazul in care nu ati primit Factura fiscala pe e-mail, va rugam sa ne contactați la [email protected]

 1. Informații livrare

Livrarea este gratuita pentru comenzile cu valoare mai mare sau egala cu 200 RON. Taxa de livrare este de 14.9 RON pentru comenzile cu valoare mai mica de 200 RON.

Livrarea din depozit a comenzilor  se efectuează in 24 de ore pentru comenzile plasate pe website de luni pana joi, pana in ora 15:00, însă termenul de livrare se poate extinde in anumite situații izolate (de exemplu: condiții meteo nefavorabile, perioadele sărbătorilor legale, probleme tehnice neprevăzute etc). Va vom notifica in cazul in care întâmpinam una dintre situațiile mai-sus menționate.

Detaliile de livrare a Produselor incluzând dar nelimitând-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuala din partea ProBeauty, cu excepția obligațiilor de a livra produsele comandate in cadrul termenului legal de 30 de zile de la data încheierii Contractului la Distanta.

 1. Calitate și Garanție

Fiecare Produs achiziționat de un Client, persoană fizică, beneficiază de o garanție de conformitate potrivit dispozițiilor Legii nr. 296/2004 privind Codul Consumului, cu modificările si completările ulterioare coroborate și cele ale Ordonanței de Urgenta nr. 140/2001 privind vânzarea produselor si garanțiile asociate acestor, cu modificările si completările ulterioare. Detalii clare despre trăsăturile caracteristice ale fiecărui Produs sunt furnizate in pagina de prezentare a acestuia.

Produsele electronice/electrice achiziționate prin intermediul Website-ului beneficiază de garanția comerciala, acordata de producător pentru o perioada determinată, conform fiecărui Produs in parte. Astfel, fiecare Produs electronic/electric livrat va fi însoțit de certificatul de garanție sau declarație de conformitate, cu specificațiile producătorului sau ale importatorului.

În situația în care Produsele electronice/electronice se defectează si acestea beneficiază de perioada de garanție prevăzută mai sus, Clientul poate completa Formularul Service, disponibil pe Website. În măsura în care reparatia Produsului aflat în perioada de garantie este imposibilă, Clientul poate opta pentru înlocuirea Produsului, în măsura disponibilității în stoc, sau rambursarea prețului achitat în momentul achizitionarii Produsului de pe Website.

    Produsele consumabile de tipul: cuțite, folii, înălțătoare și carcase ale mașinilor de tuns si de ras, cablurile electrice și bateriile produselor electrice fără fir nu fac obiectul garanției. Aceste piese pot fi schimbate/reparate doar contra cost.

 1. Dreptul de retragere

Clientul are dreptul sa se retraga din Contractul la Distanță, respectiv sa returneze un Produs, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri decât cele de livrare, doar în starea primită (nefolosit, nedesfăcut) Astfel, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34 din 2014 privind drepturile consumatorilor din cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea si completarea unor acte normative , perioada de returnare a unui   Produs expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Clientul sau o parte terță indicată de Client, intră în posesia fizică a Produsului;
 • ziua în care Clientul sau o parte terță indicată de Client intră în posesia fizică a ultimului Produs – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă mai multe Produse, care vor fi livrate separat;
 • ziua în care Clientul sau o parte terță indicată de Client intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contractul la Distanță următoarele:

 1. Furnizarea de Produse confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;
 2. Furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 3. Furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Client (Aparate de tuns si de contur, placi de întins, Ondulatoare, Uscătoare de par, Aparatura cosmetica);
 4. Furnizarea de Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 5. Furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Client şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Pentru a înregistra un retur Clientul are posibilitatea:

 1. Să sune la numărul de telefon +40 772 044 605 sau
 2. Să transmită un email la adresa [email protected] cu titlul Retur.
 3. Să completeze Formularul de Retur disponibil pe Website.

Costul transportului în cazul unui retur este suportat in întregime de către Client

In situația  in care, dupa primirea Produsului returnat in depozit, returul nu este acceptat de ProBeauty din motive ce tin de neindeplinirea conditiilor de retur (produs folosit, ambalaj deteriorat, etc), Clientul este informat cu privire la motivele neacceptarii returului, urmand ca Produsul sa fie returnat Clientului.

 1. Contact

Pentru orice informații referitoare la Website sau Comenzi, Utilizatorii sau Clienții pot transmite o cerere prin accesarea secțiunii „Contact” din cadrul Website-ului. De asemenea, Clienții pot apela numărul de telefon afișat pe Website în zilele de luni – vineri în intervalele orare 9-17.

ProBeauty își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură, care nu au legătură cu Produsele prezente pe Website sau cu un Contract la Distanță încheiat cu un Client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS etc).

 1. Limitarea răspunderii

ProBeauty nu poate fi ținută responsabilă în niciun fel de un Utilizator sau Client care utilizează Website-ul sau Conținutul, în alte condiții decât cele stipulate în acești Termeni și Condiții.

În cazul în care un Utilizator sau Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către ProBeauty aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii ProBeauty, conform detaliilor de contact, astfel încât ProBeauty să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

ProBeauty nu răspunde de Conținutul, calitatea sau natura altor domenii la care se ajunge prin legături din Conținut, indiferent de natura acestor legături. Proprietarii acelor domenii sunt exclusiv răspunzători pentru conținutul domeniilor respective.

ProBeauty este exonerată de orice responsabilitate în cazul utilizării Website-ului și/sau al Conținutului transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Website-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al ProBeauty, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natură Utilizatorului sau Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

ProBeauty nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte în sensul că:

 • Website-ul va fi în acord cu cerințele Utilizatorului;
 • Website-ul va funcționa neîntrerupt și nu va prezenta niciun fel de erori;
 • Produsele obținute gratis sau contra-cost prin intermediul Website-ului vor corespunde așteptărilor Clientului.

În limitele prevăzute de lege, ProBeauty nu își asuma răspunderea, in nicio situatie, pentru nicio dauna, pricinuita direct sau indirect, pentru nicio lipsa de profit directa sau indirecta (incluzand, dar fara a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii ori a lipsei regularitatii informatiilor si serviciilor furnizate de Website, chiar daca ProBeauty atenționase anterior ca folosirea acestor informatii fara un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

 1. Forta majora

ProBeauty si afiliatii sai nu pot fi tinuti responsabili pentru nicio intarziere sau eroare in Continutul furnizat de Website, rezultand direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa ProBeauty. Aceasta exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de functionare a echipamentului tehnic deținut și operat de ProBeauty, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele ProBeauty, erorile de operare, greva etc.

De asemenea, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres lege, niciuna dintre părțile unui Contract la Distanță, care nu a fost executat, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumba în baza Contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștința celeilalte, imediat si în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Publicitatea si Conținutul furnizat de alte parti

Parti ale Continutului pot sa fie furnizate de terte persoane cu care ProBeauty are incheiate contracte de furnizare de Continut. De asemenea, in interiorul Continutului pot fi incluse sectiuni publicitare in care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terte persoane. ProBeauty nu este responsabila in nicio masura asupra Continutului furnizat de terte persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, ProBeauty nu este responsabila asupra Continutului paginilor la care se face trimitere din Website.

 1. Legea care guvernează T&C

Drepturile si obligatiile partilor, impuse de aceste T&C, precum si toate efectele juridice pe care le produce T&C vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre solutionare in fata instantelor competente din Romania.

 1. SESIZARI SI RECLAMATII. SOLUTIONAREA ALTERNATIVA A LITIGIILOR (SAL/SOL)

Pentru orice sesizari sau reclamatii legate de Produs si/sau Comandă, Utilizatorii (inclusiv Clienții) au la dispozitie oricand posibilitatea transmiterii respectivei reclamatii prin formularul de contact disponibil pe Website. ProBeauty face toate demersurile să răspundă la reclamatiile sau sesizările formulate în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora.

In cazul in care Utilizatorii (inclusiv Clienții): 

 • nu primesc un raspuns la expirarea celor 30 de zile calendaristice; sau
 • primesc un raspuns peste acest termen de la ProBeauty; sau
 • sunt nemultumiti asupra modului in care a fost gestionata sesizarea/reclamatia de catre ProBeauty; 

au dreptul de a apela la procedurile alternative de solutionare (SAL/SOL).

SAL (soluționarea alternativă a litigiilor) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care este oferită consumatorilor posibilitatea de soluţionare a litigiilor potentiale, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui Produs.

In vederea solutionarii alternative a litigiilor, sesizarea sau reclamatia Utilizatorului (inclusiv a Clientului) poate fi depusa in scris direct la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la urmatoarele date de contact: adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: [email protected]. Direcția Alternativă de Soluționare a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este competentă să soluționeze alternativ litigiile naționale și transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau contractele de servicii încheiate cu un comerciant care își desfășoară activitatea în România și este inclusă în lista entităților SAL la nivel european, disponibilă la urmatorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2”. Pentru si mai multe detalii, Utilizatorii (inclusiv Clienții) pot accesa link-ul afisat pe Website in sectiunea SAL.

Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, Utilizatorul (inclusiv Clientul) are posibilitatea de a opta pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, si prin utilizarea platformei europene de solutionare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita solutionarea independenta, impartiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are resedinta in Uniunea Europeana si un comerciant stabilit in Uniunea Europeana. In acest sens, poate fi accesat link-ul existent in secțiunea: Soluționarea Online a litigiilor.

SAL si SOL nu reprezinta doua mecanisme diferite pentru solutionarea eventualelor sesizari/reclamatii, ci acestea subzista ca un singur mecanism, reprezentand unul si acelasi instrument existand intre acestea o identitate de scop, obiect si finalitate. Diferența dintre SAL si SOL este reprezentata de modalitatea de accesare / formatul initial al respectivei sesizari/reclamatii, astfel incat in cazul SAL forma de adresare a consumatorului este una de tip clasic, in scris (pe email, pe cale postala) pe care in cazul SOL, consumatorul opteaza pentru utilizarea completarii unui formular existent pe o platfoma digitala, exclusiv online.